Adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás)
 
Videotorium weboldalon történő regisztráció
 
A jelen adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) az NIIF Intézet (Intézet) által üzemeltetett http://videotorium.hu weboldalra (Videotorium) regisztráló felhasználók (Felhasználó) személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az Intézet adatkezelésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást tartalmazza.
 
A Hozzájárulásban nem szabályozott kérdésekben az NIIF Intézet Adatvédelmi Szabályzata (elérhető: https://webform.niif.hu) az irányadó.
 
1)   A Videotorium a felsőoktatás és kutatás szereplői számára létrehozott speciális videó, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben keletkező videó-tartalom számára. Felhasználó a Videotorium oldalon történő regisztrációt (Regisztráció) követően felhasználói név és jelszó segítségével vagy föderatív eduID azonosítás során, saját anyaintézménye útján azonosítja magát, majd ezt követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat.
 
2)   Az Intézet a Felhasználó 5. pontban szereplő személyes adatait a Regisztráció érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés a célnak megfelelően történjen. A Felhasználó ezennel hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében.
 
3)   Az adatkezelés időtartama a Regisztráció törlését követő öt (5) év.
 
4)   Amennyiben Felhasználó rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, a Felhasználó a saját intézménye által elvégzett föderatív azonosítást követően jogosult belépni a Videotorium oldalra. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.
 
5)   Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, az Intézet a Felhasználó azonosításához, a Regisztráció során, a jelen Hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:
a) a Felhasználó neve;
b) a Felhasználó email címe;
c) a Felhasználó email címéhez tartozó jelszó hash;
d) a Felhasználó titulusa/tudományos fokozata;
e) a Felhasználó megjelenített neve (becenév).
 
Mint az Intézet által nyújtott szolgáltatások felhasználója ezúton igazolom, hogy a jelen Hozzájárulás elfogadásával igazolom, hogy a Hozzájárulást elolvastam és megértettem. Igazolom továbbá, hogy az Intézet az adatvédelmi tájékoztatást is magában foglaló „NIIF Intézet Adatvédelmi Szabályzat” elérhetőségéről előzetesen tájékoztatott, és a szabályzatban foglaltakra tekintettel az adatvédelmi szabályzatban és a jelen Hozzájárulásban meghatározott adatkezelésekhez ezúton hozzájárulásomat adom.