Dr. Szónoky Miklós


Dr. Szónoky Miklós

Névjegyek

nyugalmazott egyetemi docens
SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Földtani és Őslénytani Tanszék

Fényképek